Norra kvaliteet aastast 1853

Norra kvaliteet aastast 1853

Malmkaminaid firmamärgiga Jotul on Norras toodetud juba aastast 1853. Jotul kaminaid toodetakse spetsiaalselt selleks sulatatud malmist. See on väga vastupidav, pikaealine ja talub ülikõrget temperatuuri. Isegi järsud temperatuuri muutused ei mõjuta sellest malmist valatud detailide kuju.

Jotul kaminate materjaliks valiti malm just nimelt sel põhjusel, et need soojusallikad peavad teenima omanikke läbi aastakümnete – neid ei valmistata üksnes ühe põlvkonna tarbeks. Seepärast pöörataksegi kamina tootmisel erakordselt suurt tähelepanu materjali kvaliteedile. Iga uue mudeli valuvormide loomiseks tehakse suuri investeeringuid. Nii  valmivad Jotul kaminad, mis pakuvad nende omanikele rõõmu pikaks ajaks.

Kaminate valmistamiseks kasutatav malm sulatatakse selleks ekstra väljavalitud vanametallist. Sulatamise käigus eemaldatakse metallist kõikvõimalikud saasteosised ja lisatakse keemilisi ühendeid, mille tulemusena saadaksegi eriomadustega malmi. Üksnes sellisest malmist valatakse tänapäeva kaminate Jotul detailid.

Jotul kaminate malmosad on omavahel kindlalt ühendatud, nii et detaile ja nende ühendusi ei kahjusta ka suurest kuumusest põhjustatud paisumine. Peale selle on kolded sellise ehitusega, et nende suurema koormuse all olevaid sisedetaile saab lahti võtta ja uutega asendada. Nii saab mis tahes kaminaosa vajadusel asendada uuega, ning Jotul kamina omanikule jätkub kindlustunnet ja rõõmu paljudeks aastakümneteks.

Kamin kui soojaandja ja disainielement

Kaminatel on meie tänapäeva elamises väga oluline koht. Inimene vajab elavat tuld, mis annab soojust ja ühtlasi loob õdusa meeleolu kodus. Tänapäeva eramuehituses muutub üha tähtsamaks ökonoomne soojusvarustus, mille teenistuses on ka Jotul kaminad. Sel eesmärgil rakendatakse tehnilisi lahendusi, mis on suunatud kaminast tuleva soojuse ühtlasele jaotumisele eluruumides, nagu näiteks õhkkütte põhimõtete kasutamine. Jotul kamina paistel tunneb inimene end märksa mõnusamalt kui näiteks elektrikütte soojuses.

Kamin on ühtlasi ka oluline disainielement, mis mõjutab meie kodu intellektuaalset struktuuri. Jotul kaminast lähtutakse tihti mööbli paigutamisel ja ruumi kujundamisel – seda püütakse teha nõnda, et koldes põlev tuli oleks kõikjalt nähtav.

Jotul kamin kujuneb sageli kodu keskpunktiks, mis pakub meile suhtlemisrõõmu ja meeldivaid elamusi. Kaminast õhkuv soojus seostub me teadvuses mugavustunde, rahu ja koos lähedastega veedetud ajaga.

Täielik põlemine vähendab kütusekulu

Jotul kaminates toimub kütuse ökoloogiliselt puhas põlemine, mistõttu neid loetakse maailma ökoloogiliste ehk keskkonnasäästlike tehnoloogiate tippu kuuluvaks.

Võrreldes teiste, vanade kaminatega tarbib nüüdisaegne Jotul kamin sama soojakoguse saamiseks palju vähem küttepuitu. Kütuse säästu tagab kaminas toimiv täieliku põlemise süsteem. Täielik põlemine tagatakse, suunates kuuma õhku põlemiskambri tagaossa, mille tulemusena põlevad seal ära ka suitsugaasides sisalduvad, koldes põlemata jäänud osakesed, mis muidu koos suitsuga korstnasse suundudes keskkonda saastaksid.

Kaminat õigesti küttes saame põletuspuidust suurima võimaliku soojakoguse ilma keskkonda kahjustamata ja säästame maksimaalselt kütust.

Jotul kamin võimaldab maja kütmiseks vajaliku puidu tarvet peaaegu kahekordselt vähendada.

Kamina kasutamine ja hooldus

Kõigis Jotul kaminates toimib ukseklaasi isepuhastussüsteem, mis hoiab klaasid tahmast puhtad. Tegemist on Jotuli tootmises kasutatava unikaalse lahendusega: põlemiseks vajalik õhk suunatakse ülevalt klaasile, nii et seal moodustub õhkkardin, mis takistab tahma kogunemist klaasile. Kui ukseklaas on siiski tahmaga saastunud, aitab lühiajalisest intensiivsest põlemisest et klaas jälle täiesti puhtaks saaks.

Jotul kamina tuhast puhastamisel on soovitatav jätta kolde põrandale kerge tuhakiht. See kaitseb kolde põhja kulumise eest, aitab vältida selle aluse pinna ülekuumenemist, ühtlustab põlemisprotsessi ja hõlbustab kaminasse pandud puude süttimist.

Kord aastas soovitatakse teha Jotul kamina korraline ülevaatus. Selle käigus tuleb kindlasti kontrollida küttekolde siseplaatide seisundit, samuti klaaside ja uste tihendite korrasolekut. Kui kolde siseplaadid on kulunud või tihendid elastsuse kaotanud, tuleb need tingimata uutega asendada.